Füzér község
Füzér község

A Református Templom fakazettás mennyezete

A Füzéri Református Templomot 1785-ben építették és a mai napig a helyi református közösség istentiszteleteinek a helyszíne. Az egyszerű épület legfőbb értékét a növényi és geometrikus mintákkal díszített - 1832-ben készült - festett fa mennyezet jelenti. A templomot, a várral a háttérben híres festőnk Ligeti Antal is megörökítette 1854-ben. A festmény hűen tükrözi a református templom akkori állapotát, ma már házak fogják közre és a ligetes idill is eltűnt. Az itató helyét kút váltotta fel, és a kis ösvény úttá nőtte ki magát.

Istentiszteletek minden vasárnap 9:00 órától.

A XVII. században Füzéren zömmel katolikusok éltek, köszönhető ez többek között Csepellényi György térítő munkájának. A következő írásos emlék is erről tanúskodik:

"1672 évben Csepellényi György Remete Sz: Pálbéli szerzetes Füzér helységében, mint apostoli térítő munkálkodott, hol Kálvinnak több követőit az a nagyszentegyház keblébe visszavezette sőt hét egész református falut megtérített.

Sikerdús munkálkodása fölbőszíté a megtértek többi vallásbeli társait, kik 1674. év május 26. előtti éjjel a plébániára törvén Györgyöt magokkal fogságba ragadták, végre miután sok ide s tova hurcolás után a kínok minden nemeit kimerítették rajta, május 28-án megölték Krisztusnak dicsőséges bajnokát." (Pesti növendék papok Munkálatai 1841. 1841, 18 o.)

Csepellényi kivégzése után 1674-ben a reformátusok kezébe került a Füzéri Római Katolikus Templom, 63 évvel később "1737-ben Dessewffy Ferenc foglalta vissza és adta át azt a katolikusoknak". (Kassai Százéves Egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve I. kötet, 1904, 90. o.)

Miután visszaengedték a katolikusoknak templomukat a reformátusok 1785-ben építették fel a ma is álló templomot.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. augusztus 20. Tanszertámogatás. Álláslehetőség....

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEK

Településünkön tartandó rendezvények és programsorozatok a 2017-es évben. A Füzéri Várgondnokság...