Füzér község
Füzér község

Szent István Római Katolikus Templom

A Füzér központjában álló Római Katolikus Templom a XIII. században román stílusban épült melyet Szent István tiszteletére szenteltek. Tornya és a szentélyének mai formája 1808-ban készült el. Barokkosításának 200-ik évfordulóján 2008 november 09-én ünnepélyes keretek között avatták fel az eseménynek emléket állító márványtáblát.

A templom 1998-as felújítása során románkori festmények és egy románkori ajtó is napvilágra került. Jelentős értéket képviselnek Petrosovszky Manó falfestményei melyek szorosan kötődnek Füzér történelméhez. Az első festmény 1526-27-ben a Füzéri Várban őrzött Magyar Királyi Szent Koronának őrzését ábrázolja, a második pedig az 1676-ban elfogott és Egerfarmoson kivégzett Csepellényi György vértanúságának állít örök emléket. A füzéri templom tornyában a hagyományok szerint olyan harang szólott egykoron melynek hangja két falun túlra is hallatszott. E harangot azonban a háború során elvitték és helyére két kisebbet állítottak. 2006-ban a község önkormányzata harangjátékkal ajándékozta meg a falu lakóit és az ide látogatókat.

Csepellényi György nagyon sikeres munkát végzett a Római Katolikus Egyház javára - lévén, hogy több környező község lakosságát is visszatérített a katolikus valláshoz. Emlékének méltóan adóznak a füzéri templom mennyezeten látható festménnyel, amely a szerzetes kivégzését és egyben vértanúhalálát ábrázolja. Csepellényi kivégzése után 1674-ben a reformátusok kezébe került a római katolikus templom. Hatvan évvel később - 1737-ben - Dessewffy Ferenc foglalta vissza és adta át azt a katolikusoknak. A reformátusok miután visszaengedték a templomot a katolikusoknak csak 1785-ben tudtak templomot építeni, ami a mai napig is a helyi közösségük istentiszteleteinek a helye.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. augusztus 20. Tanszertámogatás. Álláslehetőség....

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEK

Településünkön tartandó rendezvények és programsorozatok a 2017-es évben. A Füzéri Várgondnokság...