Füzér község
Füzér község

Ács István Gondozási Központ és Idősek Klubja

Kapcsolattartó: Patus Andrea
Cím: 3996 Füzér, Árpád út 3.
Telefon: (06 47)340-388

A Gondozási Központ - mely a régi „harangozó ház” helyén épült - nevét a mindenki által jól ismert, községünkben 18 évig szolgáló egykori plébánosról, későbbi egri segédpüspökről, Ács Istvánról kapta, akinek sokat köszönhetünk.

A 2004 decemberében indult Szociális gondozóközpont feladata többek között a hátrányos helyzetbe került emberek megsegítése, az Idősek klubjának működtetése, a szociális étkeztetés és részben a házi segítségnyújtás biztosítása.

Idősek Klubja

A klubnak 25 tagja van. A községben élnek még hagyományok, népszokások. A klub programjainak megválasztásánál egyik legfontosabb szempont a hagyományőrzés, valamint a hagyományok felelevenítése és átadása az ifjú korosztály számára.

A hagyományok ápolása során a generációk közelebb kerülnek egymáshoz, így könnyebben oldódnak fel és válnak nyitottabbakká.

Programjaink között szerepelnek:

Biblia óra, ünnepek megülése, szaktanácsadások, kézimunka, közös éneklés, sütés-főzés, fürdőzés, kirándulások, ügyes-bajos dolgok egyéni intézése stb. Közös programokat rendezünk a helyi iskolás és óvodás gyermekekkel, és a Művelődési Házzal.

A klub tagjai aktívak és más közösségi csoportokban is aktívan tevékenykednek, mint pl. a Nemzetiségi Pávakör, Betlehemes csoport, de szívesen segítenek bármilyen közösségi rendezvényen (gyermeknap, falunap).

 

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. december 8. Szociális tűzifaprogram. Karácsonyi...

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEINK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEINK

Településünk jövőbeli rendezvényeinek és eseményeinek időpontjai. A Füzéri Várgondnokság...