Füzér község
Füzér község

Álláslehetőség

Füzér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet "Várgondnokság intézményvezetői munkakör" betöltésére

A foglalkoztatotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű – 5 évre szóló - közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3996 Füzér Rákóczi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:
Turizmusfejlesztési feladatokat ellátó intézmény működtetését biztosító költségvetési szerv intézményvezetői feladatainak teljes körű ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint valamint a „Reg-Élő Vár Zemplénben” című projekt teljes koordinálása. A Füzéri vár befejező ütemének előkészítése és Füzér Község Önkormányzat pályázatainak megvalósításában való intézményi részvétel és annak koordinálása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmények és juttatások megállapítása közös megegyezéssel, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
Vezetői pótlék: 250%

Pályázati feltételek:    
- Főiskolai, vidékfejlesztési végzettség
- Személyes meghallgatás alapján bírálandó személyes rátermettség
    - 10-20 fő irányítására való alkalmasság,
    - Legalább 4 éves vezetői szakmai tapasztalat ,
    - Jó kommunikációs készség, pontos, megbízható munkavégzés,
    - Informatikai alapképzettség, felhasználói szintű számítógépes alapismeretek,
- „B” kategóriájú jogosítvány bírálati szempontok alapján.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- Erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásának nem kötelező, a munkakör betöltésének kötelező feltétele)
- A pályázati eljárás során a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat
- Jogosítvány másolat

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23. 12 óra.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton Füzér Község Önkormányzatához, Horváth Jenő polgármester úr részére 3996 Füzér Rákóczi út 2. címezve, „Várgondnokság intézményvezetői pályázat” felirattal, a pályázat benyújtási határidőre beérkezve, vagy
- Személyesen a fenti címen, Horváth Jenő polgármester úr részére címzett borítékban
átadva a pályázat benyújtási határidőig.

A pályázat elbírálása:
A döntés 2018. február 26-án tartandó képviselő-testületi ülésen, a pályázó kérelmétől függően nyílt/zárt ülésen.
Pályázó részére a döntést követő napon a döntéshozó értesítést küld.

Pályázat publikálása:
Füzér Község Önkormányzat hirdetőtáblája, honlapja (fuzer.hu)
ETK Önkormányzati klub honlapja: onkormanyzatiklub@etk-rt.hu

Horváth Jenő
polgármester

2018.02.06.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. december 8. Szociális tűzifaprogram. Karácsonyi...

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEINK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEINK

Településünk jövőbeli rendezvényeinek és eseményeinek időpontjai. A Füzéri Várgondnokság...