Füzér község
Füzér község

Felhívás

Füzér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 216/2017.(X.30.) számú határozatával a tulajdonában álló Árpád utcában található 2/6 hrsz-ú kocsma-italbolt üzemeltetésére ajánlattételi hirdetményt tesz közzé az alábbi feltételekkel:

1. Üzemeltetési időszak: 2017.12.15 – 2018.05.15 között

2. Minimum feltétel: péntek, szombat, vasárnapi helyi lakossági, ifjúsági (klub jellegű) és turisztikai igényekhez igazodó nyitva tartása a jelenleg ott található bútorzat, felszerelés, berendezések hasznosításával (kiszolgáló pult, biliárdasztal, asztalok, székek stb.) és fejlesztésével és műszaki színvonalának szinten tartásával vagy fejlesztésével.

3. Közmű díjfizetés biztosítása (internet, villamos, gáz, víz, szennyvíz szolgáltatások térítésének vállalása)

4. Üzemeltetési térítési díj ajánlata

5. Az épületben nem folytatható vegyes háztartási és iparcikk kereskedés és kereskedelmi célú élelmiszer forgalmazás, dohányforgalmazás. Ajánlattevő ajánlatot tehet előre csomagolt szendvicsek forgalmazására.

Füzér község Önkormányzatának képviselő-testülete az összességében a legjobb feltételeket ajánló ajánlattevővel köt megállapodást.

Eredményes kiválasztás esetén az üzemeltető vállalja a szükséges hatósági engedélyek beszerzését, melyhez a tulajdonos előzetesen hozzájárul.
Egyéb fejlesztésekre az ajánlattevő vállalást tehet és eredményes üzemeltetési időszak után az időszak kölcsönös megegyezéssel meghosszabbítható.
Az épület megtekinthető Rádai Balázs községgondnokkal előzetes egyeztetés után.
Elérhetősége: 06-30/663-8809

Az ajánlat beadásának helye/címe:
Füzér Község Önkormányzata
3996 Füzér, Rákóczi út 2.
Zárt postai borítékban vagy személyesen a fent megjelölt címre.

Az ajánlat beadásának határideje: 2017. december 1. péntek 14.00 óra

Horváth Jenő
polgármester

2017.11.20.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. december 8. Szociális tűzifaprogram. Karácsonyi...

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEINK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEINK

Településünk jövőbeli rendezvényeinek és eseményeinek időpontjai. A Füzéri Várgondnokság...