Füzér község
Füzér község

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogatóink, Isten hozta Füzér község honlapján!

Köszöntöm Önöket Füzér község honlapján és kívánom, hogy oldalunk felkeltse érdeklődésüket, valamint személyesen is látogassanak meg minket településünkön és várunkban.

Füzér települése már a történelmi időkben, Krisztus Urunk születése  előtt is lakott, szakrális hely volt. A várhegy és a várhegy alatti lakhatásra kiválóan alkalmas völgy minden kor emberét vonzotta. Így találtuk meg a régészeti feltárásokban többek között a csiszolt kőbaltákat, obszidián nyílhegyeket, bronzkori-vaskori kerámialeleteket, császárkori gabonahombárok maradványait, a kelták 2200 éves ezüstpénzeit, a hunok fibuláját (köpenyfogó csatját), a népvándorlás-kori népek (szarmaták, germánok, avarok) településnyomait, valamint a honfoglaló elődeink tűzhelyeit, lakhelyeit.

Az Árpád-korban a magyar királyaink-főuraink folyamatosan építették Füzér Várát, mely a középkorban a Perényi család birtoklása alatt érte el fénykorát az 1676-ban történő felgyújtásáig. A Füzéri váruradalom falvai ezen időszak alatt fejlődtek és gyarapodtak, mely a korai újkorban alapja lett Füzér járásnak, mint közigazgatási egység kialakulásának Abaúj vármegyében (Kassa város vármegyei székhellyel).

A község történetében több olyan eseményt tartunk számon, amely Magyarországon több hasonló település végleges elpusztulásához vezetett. Ilyen esemény volt Füzér történetében a Füzéri Vár felégetése (teljesen használhatatlanná tétele) 1671-ben, a Rákóczi-szabadságharc után a település kihalása 1711-ben, a Trianoni diktátum következtében a községhatár jelentős részének elvesztése 1920-ban, a két világháború közötti időszak határmenti településjellegéből adódó funkcióvesztése és a fejlesztések korlátozása.

Tekintettel a trianoni szerződésre, 1947-től a kommunista rezsim vidékellenes ténykedése (Füzért elsorvasztandó településnek sorolták be), mely a 70-es évekre az 1902-ben újjáépített helyi iskola bezárásához, a helyi mezőgazdasági TSZ és a helyi tanács felszámolásához is vezetett. 1990-től Füzér község Önkormányzatának mindenkori vezetése és polgármesterei a község modernkori megújulását Füzér várának, legújabb kori reneszánszának és a község hagyományainak, vallási és önszerveződő közösségeinek megőrzését és fejlesztését szolgálja.

Fejlesztéseink az elmúlt évszázadok községet ért traumáinak orvoslásaként is értelmezendők, melyek megvalósításával a modern kor viszonyaihoz igazodva egy élhető, közösségeit megtartó és újra benépesülő településről álmodunk. Várjuk Önöket szeretettel Füzér településén, Füzér Várában, Füzér Római Katolikus és Református templomaiban és tájházaiban, az országos kék, zöld túraútvonalon és Szent Erzsébet zarándokútvonalon, a Zemplén legmagasabb, 896 méter magas Nagy-Milic hegy csúcsán látogatóként és kirándulóként és a község több, mint 200 vendégágyat számláló szálláshelyein! Ismerjenek meg minket és vegyenek részt álmaink megvalósításában, legyenek visszatérő vendégeink! Honlapunk látogatása után, a  Füzéri viszontlátás reményében üdvözli Önöket Horváth Jenő, Füzér község polgármestere.

Kelt az Úr 2017. esztendejének augusztus havának Szent István napján

Horváth Jenő - polgármester

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. december 8. Szociális tűzifaprogram. Karácsonyi...

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEINK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEINK

Településünk jövőbeli rendezvényeinek és eseményeinek időpontjai. A Füzéri Várgondnokság...