Füzér község
Füzér község

Szathmáry László Művelődési Ház (IKSZT)

Cím: 3996 Füzér, Rákóczi út 2.
E-mail: info@fuzer.hu

Az intézmény helyiségeit - a bevételi források növelése érdekében - az önkormányzat képviselő testületének határozata alapján bérbe adhatja az intézmény vezetője, a megállapított díjak szerint. További információ a Művelődési Ház hirdetőtábláján vagy személyesen érhető el.

A Szathmáry László Művelődési Ház alaptevékenysége

A Művelődési Ház feladata a község kulturális életének szervezése, lebonyolítása. Különböző rendezvényeknek, állami és társadalmi ünnepeknek (közmeghallgatás, falufórumok) ad helyet, valamint helyszíne a művészeti csoportok próbáinak és fellépéseinek. Fő feladatai között szerepel a község szellemi, művészeti és történeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése és ápolása valamint a helyi művelődési szokások gondozása. Ezek alapján szoros kapcsolatokat ápol, szívesen együttműködik, segíti a helyi civil csoportokat és szervezeteket.

Fontos feladata a helyi hagyományokra épülő nagy rendezvényeken (Pálinkafesztiválon a pálinkabírálat, helyi termékek versenye, Csűrdöngölő,  Füzéri Hagyományőrző Napokon értékfeltáró és értékteremtő munka) való közreműködés. A falunap, batyus bál, karácsonyi és húsvéti ünnepkörhöz kötődő játszóházak, a nemzeti ünnepek, helyi- és vendégcsoportok bemutatóestjeinek szervezése és lebonyolítása.

A lakosság közösségi életének szervezése mellett előszeretettel foglalkozik a gyermekekkel, emellett az Ifjúsági Klub munkáját szervezi és végzi. Közreműködik a közgyűjteményi munkában, kiállításokat, valamint azok megtekintését is szervezi. Ezen kívül koordinálja az ismeretszerző, amatőr alkotó és művelődési közösségek tevékenységét.

Égisze alatt működik a Füzéri Betlehemes Csoport, a Füzéri Lovas Bandérium, a Galáris Amatőr Színjátszó Csoport mely szervezetek működésével több száz éves értékek kerülnek felszínre időről időre.

A település művelődési háza saját szervezésű rendezvényei mellett helyet ad minden kezdeményezésnek, amely az intézmények és egyéb szervezetek részéről megnyilvánul. Gyakori helyszíne az óvodai, iskolai ballagásoknak, évnyitóknak, Idősek Klubja és a Könyvtár programjainak. Törekszik arra, hogy segítse a szlovák nemzetiség kultúrájának megismerését, kulturális igényeinek kielégítését.

2013 novemberétől IKSZT funkciókkal bővült a Művelődési Ház, melynek köszönhetően komplexebb, színesebb szolgáltatást nyújtó kultúraközvetítő intézménnyé vált. Ugyancsak 2013 óta a Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően közösségi munkatárs segíti a közművelődési feladatok hatékony megvalósítását.

 

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. december 8. Szociális tűzifaprogram. Karácsonyi...

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEINK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEINK

Településünk jövőbeli rendezvényeinek és eseményeinek időpontjai. A Füzéri Várgondnokság...