Füzér község
Füzér község

Versenytárgyalási felhívás

A Füzér Község Önkormányzata - székhelye: 3996 Füzér Rákóczi út 2. - Füzér község Önkormányzat Képviselő-testületének 218/2017.(XI.08.) határozatában, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013.(VII.02.) önkormányzati rendelet 13. §-ában kapott felhatalmazás alapján – egyfordulós, nyilvános versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni az alábbi, 1/1 arányban tulajdonát képező ingatlanokat.

1. Az ingatlan értékesítés célja

Füzér településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó minőségi szálláshely fejlesztés

2. Az ingatlan adatai

A képek teljes méretben való megtekintéséhez kattintson az alábbi linkekre:
[Szállodavízió-alaprajz]
[Szállodavízió-helyszínrajz]
[Szállodavízió-látványterv]

a./ Füzér belterület 329/8 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 964 m2 területű közművesített ingatlan,

b./ Füzér belterület 329/9 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 936 m2 területű, közművesített ingatlan,

c./ Füzér belterület 329/10 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 935 m2 területű, közművesített ingatlan,

d./ Füzér belterület 329/12 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 934 m2 területű, közművesített ingatlan,

e./ Füzér belterület 329/13 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 934 m2 területű, közművesített ingatlan,

f./ Füzér belterület 329/14 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 934 m2 területű, közművesített ingatlan,

g./ Füzér belterület 329/15 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 990 m2 területű, közművesített ingatlan. 

h./ Füzér belterület 333/1 helyrajzi szám „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1367 m2 területű, közművesített ingatlan.

Az értékesítendő terület összesen 7994 m2

3. Ajánlati ár: minimum 6000 Ft/m2.

4. A versenytárgyalással kapcsolatos tudnivalók

Az ajánlatok elbírálása Füzér község Önkormányzat 11/2013.(VII.02.) önkormányzati rendeletének Versenytárgyalási szabályzata szerint történik.
A résztvevőnek nem lehet adó és egyéb tartozása.

 

 


Az ajánlatok elbírálásáról a tárgyalások lezárását követően Füzér község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Az ajánlattevő rövid írásos anyagban mutassa be a területre tervezett minőségi szálláshely fejlesztés programját és ismertesse annak műszaki paramétereit, valamint a tervezett foglalkoztatási létszámot és a becsült vendégéjszakák számát.

A versenytárgyaláson a benyújtott írásos anyag tartalmi értékelését követően az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevővel - Füzér község Önkormányzata, mint tulajdonos a döntést követően haladéktalanul adásvételi elő/szerződést köt.

Az eredményesen ajánlatot tevő a szerződéskötést követő 2 napon belül a vételárat köteles megfizetni a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál vezetett 11500092-11101851 számú bankszámlára.

Az értékesítésre kerülő ingatlanokra bejegyzett jelzálog kötelezettség kezelése a szerződésben foglaltak szerint történik. Az eladó részéről a tulajdonjog átruházása tehermentesen fog megtörténni.

Amennyiben ajánlattevő a fejlesztési cél megvalósítását, - azaz a minőségi szálláshely fejlesztést – az adásvételi szerződés létrejöttét követő egy éven belül nem kezdi meg, és nem rendelkezik a fejlesztésre vonatkozó támogató okirattal sem, úgy az önkormányzat fenntartja a jogot a megfizetett ingatlan vételár és az időszakra eső jegybanki alapkamattal növelt összeg visszafizetésére és az eredeti tulajdonjogi állapot helyreállítására.
Az Önkormányzat jelen felhívásban felsorolt ingatlanokat érintő területre vállalja a részletes rendezési, szabályozási terv elkészítését a turisztikai – minőségi szálláshely fejlesztési célokra tekintettel.

5. Az ajánlat beadásának helye, címe

Füzér Község Önkormányzata Horváth Jenő polgármester 3996 Füzér Rákóczi út 2. „Ingatlan értékesítés” megjelöléssel.

6. Az ajánlat beadásának határideje

2017. november 15. 12 óra

Eredményes döntést követően a szerződésben foglalt fizetési határidő legkésőbb: 2017. november 17. 15 óra

A kiíró fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
További felvilágosítás Füzér község Önkormányzat Polgármesterétől 47/340-027

Füzér Község Önkormányzata

2017.11.09.

 

 

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Lakossági tájékoztatóink! 2017. december 8. Szociális tűzifaprogram. Karácsonyi...

INTÉZMÉNYEK

Községünkben megtalálható intézmények listája. Itt megtudhatja intézményeink pontos címét és...

FEJLESZTÉSEINK

A megvalósult számos fejlesztés mind hozzájárult Füzér fejlődéséhez, az életminőség javításához és...

RENDEZVÉNYEINK

Településünk jövőbeli rendezvényeinek és eseményeinek időpontjai. A Füzéri Várgondnokság...